NB BYGGTEAM AS

Vi moderiserer og bygger for deg.
Vi er et byggefirma som bygger nye hus, eneboliger, flermannsboliger, leiligheter, rehabliterer hus, skifter vinduer,kledning og bygger nye bad.

Næringsbygg: systemvegger og systemtak

http://www.visbrosjyre.no/nbbyggteam/WebView/
Vi kan restaurere og bygge helt nytt, både eneboliger, leiligheter og flermennsboliger. Er det på tide å bytte kledning på huset, eller har dere noen vinduer som trengs å skiftes ut, er det også jobber vi tar på oss.

For næringslivet arbeider vi i hovedsak med systemvegger og systemtak.